Eindknal of sisser

De ruimte groeit in de tijd. We weten wel ongeveer wanneer het begon. Maar niet waarom, hoe, door wie of wat en waartoe. De ruimte op onze wereld daarentegen is begrensd. Mensen, dieren, machines en hun afval vragen steeds meer ruimte binnen onze dampkring. De spanning loopt op, de vraag is hoe en wanneer dit gaat aflopen, met een sisser of met een eindknal? Deze vedute is de uitwerking van mijn idee over ruimte. Binnen een vaststaand volume groeit het programma totdat de rek eruit is. Dan barst de bom, of het loopt af met een sisser.

A fizzle or a bang

Space expands in time. We approximately know when it started but not why, how, and where to. However, the capacity of our planet is limited people, animals, machines and their waste all ask for an increasing amount of space within our atmosphere. The tension grows, and the question is how and when this will end: with a fizzle or a bang? This vedute is the exploration of my perception of space. Within an unchanging volume the programme expands until there is no room for growth anymore. Then, the bomb will burst, or it will end with a fizzle.

(alternatief: then, the bomb will burst, or it will blow over)