Introductie bureau

peter dautzenberg+partners is in 2009 voortgekomen uit dautzenberg & de jong architecten bna/bni. Na 25 jaar vennootschap is dit samenwerkingsverband in goed overleg beeindigd om de beide partners de kans te geven ook met andere partners samen te werken en niet gebonden te zijn aan een vaste. Dit betekent dat per project gekozen kan worden voor samenwerkingsverbanden met andere architecten, interieurarchitecten, kunstenaars, die voor dat specifieke project de beste zijn waardoor het product optimaal wordt. peter dautzenberg heeft zo’n samenwerkingsverband met Sander Schreuder architecten. peter dautzenberg is bouwkundig ingenieur, architect en interieur architect en houdt zich daarnaast bezig met kunst in de openbare ruimte. Projecten worden door ons dus als een geheel gezien. Wij vinden interieurarchitectuur een volwaardige, geïntegreerde vormgevingsdiscipline binnen de architectuur. Hiernaast is peter docent stedenbouw/architectuur op de Hogeschool van Amsterdam en maakt hij kunst in de openbare ruimte.

Ontwerp-filosofie

Wij werken niet met een te voren vastgelegd beeld, maar gaan bij het ontwerpen uit van de mensen die gebruik gaan maken van de te ontwerpen omgeving. Zonder eindgebruikers kunnen wij geen goede omgeving maken. Middels gesprekken wordt een beeld gevormd van de sfeer die gewenst wordt door de gebruikers en deze sfeer proberen wij zoveel mogelijk te benaderen. Vanzelfsprekend zijn een goede routing van mensen en voertuigen, een goede plaatsing binnen de context en het bouwbudget daarbij de andere uitgangspunten. Interieurarchitectuur wordt door ons beschouwd als een volwaardig onderdeel van de architectuur en als zodanig in samenhang ontworpen.

Doel van ons werk is het maken van een gebouwde omgeving waarbinnen de gebruikers van die omgeving zich wélbevinden. De mens wordt niet ondergeschikt gemaakt aan de architectuur, maar de architectuur aan de mens. In ons werk spelen de werking van zon- en daglicht, uitzicht en kleuren in combinatie met oriëntatie een grote rol. Onze vormentaal is over het algemeen sober en doelmatig, het kleurgebruik vaak expressief, de materiaalkeuze meestal duurzaam en altijd functioneel. Zowel aan het ruimtelijk concept als aan de materialisatie en detaillering hiervan wordt veel aandacht besteed.

Circulair bouwen proberen wij zoveel mogelijk in onze projecten te integreren.

Aanpak

Opdrachten worden door ons het liefst compleet uitgevoerd, d.w.z. vanaf het schetsontwerp t/m de eindoplevering, inclusief directievoering en opzichterswerk. Hierbij is ons idee dat de gedachte achter het ontwerp beter uit de verf komt als wij het gehele ontwerp-, en bouwproces mee doorlopen. In dit geval werken wij met vaste adviseurs. Op het gebied van installaties is dit Ingenieursburo Linssen BV en voor constructies firma Van Eijk A.C.T. Voor bestekken en begrotingen schakelen wij studio Bouwhaven BV in. Wij doen eerder weinig opdrachten zeer intensief dan veel opdrachten oppervlakkig. De gekozen projectarchitect blijft dan ook aanspreekpersoon tijdens het verloop van het gehele proces. Steeds vaker komt het voor dat opdrachtgevers (facilitair managers van grote bedrijven) alleen om (kleur-&materiaal-)adviezen en concepten vragen, zowel voor interieur- als voor transformatie- en architectuurprojecten. Ook werken wij voor/met diverse bouwbegeleidingsbureaus zoals het ProjectManagementBureau van de gemeente Amsterdam. Bij dit soort opdrachten verzorgen wij het ontwerp tot aan de aanbesteding. Directievoering en uitwerking worden dan door externe bureaus zoals PMB, Res & Smit, studio Bouwhaven BV verzorgd, waarbij wij wel tot aan de eindoplevering een controlerende taak behouden. Onze gewoonte is om, ook bij low-budget projecten, de vastgestelde budgetten niet te overschrijden.

Peter Dautzenberg
architect, interieurarchitect,
docent stedenbouw