GARAGE 4 ALL

Tiny apartments met collectieve voorzieningen in parkeergarage Kempering

Uitgangspunten/programma:

De gemeente Amsterdam zegt in het beleidsstuk “koers 2025” de komende jaren 50.000 woningen bij te willen bouwen binnen de gemeentegrenzen.
Aanbevolen wordt om bestaande woonbuurten te verdichten. Verwacht wordt dat stadsmensen in de komende jaren kleiner gaan wonen.

Enerzijds door dat de woonprijzen door de druk op de woningmarkt worden opgestuwd, anderszijds doordat boeken, cd’s, lp’s etc de deur uit kunnen, een laptop en een goede wifiverbinding is voldoende voor verbinding met de virtuele buitenwereld.
Bovendien neemt het aantal alleenwonenden in Amsterdam nog steeds toe. Buiten het appartement is collectieve buitenruimte op het groene dak voor contact met de fysieke buitenwereld.

Voorgesteld wordt om in de parkeergarage 180 kleine appartementen te bouwen voor “iedereen”; studenten, ouderen, statushouders en werkende jongeren/afgestudeerden als vervolg op de grote hoeveelheid studentenwoningen in zuidoost.

De studenten moeten een half jaar na behalen diploma uit de studentenhuisvesting en het stadsdeel wil de afgestudeerden voor het vervolg van hun woon carrière graag vasthouden in de wijk.
Iedereen kan de ruimten huren aangezien in de exploitatie berekeningen (nog) geen rekening wordt gehouden met subsidies, dus ook studerenden, ouderen, statushouders etc.

Programma:

 • ‐Groen dak, voor waterbuffer en opname fijnstof
 • ‐Via dak grijswateropvang, voor doorspoelen toiletten
 • ‐Gemeenschappelijke fietsenberging
 • ‐Gemeenschappelijke ruimte wasmachines
 • ‐Ruimte voor huismeester/beheerder
 • ‐Collectieve wasmachineruimte en fietsenberging binnen het gebouw
 • ‐Zonnepanelen voor opladen elektrische auto’s op het dak en in de 
gevel
 • ‐Overstapplek van benzine/diesel op elektrisch vervoer en openbaar 
vervoer en oplaadplekken voor elektrische auto’s voor de deur
 • ‐Buitensportvoorziening basketbal op het dak
 • ‐Op het schuine gedeelte van het dak een voorziening met podium voor 
openluchttheater en film zoals Bijlmerbios/Metromovies
 • ‐Op het dak of (gedeeltelijk) in het gebouw een expositieruimte voor 
open ateliers (OAZO)
 • ‐Grootste dakterras/tuin met de meeste zon uren van Amsterdam? 
Optioneel / aanvullend programma:
 • ‐Ambachtelijke Bierbrouwer in plint 400 m2 voor opstellen ketels.
 • ‐Proeflokaal en biertuin op het groene dak
 • ‐Groen dak met hopplanten voor bierbrouwer
 • ‐Hemelwater ook tbv bierbrouwen
 • ‐Binnensportvoorziening / cultuur in de plint oostzijde 
Bereikbaarheid/locatie
Het gebouw ligt op een uitstekende bereikbare plek met de A9 op 500 m afstand en metrostation Kraaiennest op 100 m afstand. Het is dus een goede plek om vanuit de regio over te stappen van privé vervoer op openbaar vervoer of op elektrisch vervoer (car2go) richting centrum Amsterdam. De metro doet er hiervandaan 16 minuten over. 
Met de auto is men langer onderweg, bovendien is het parkeren in de binnenstad duur (5,40 euro/uur). De locatie is ook goed gelegen voor studerenden, de locaties van de UVA en de HVA liggen allemaal aan deze metrolijn en zijn binnen 20 min. te bereiken. (kaartje) ook de VU is binnen half uur met 1 overstap te bereiken. 
Het is dus een goede locatie voor kleine woningen, ook als overstapplek op en om elektrische auto’s op te laden.
Er zijn voldoende winkels in de omgeving aanwezig, ook is er een atletiekbaan, een zwembad en een theater binnen een straal van 1 km. In de Gaasperplas kan gezwommen, geroeid en gezeild worden. Naar de binnenstad fietsen kan in ca een half uur. (kaartjes) 
Duurzaamheid 
Hergebruik van de bestaande geprofileerde glaspanelen is mogelijk volgens de fabrikant, de panelen kunnen worden ingekort. Het beeld van de garage blijft herkenbaar. De voorgevel en achtergevel van de garage blijven voor bijna 100 % bestaan uit bestaande glas panelen en in de appartementjes komen aluminium kozijntjes met glazen schuifdeuren. Vanuit de circulaire economie gedachte (zie “amsterdam circulair”) wordt gezocht naar een leverancier/fabrikant die de pui-delen na tien jaar wil terugnemen. Hetzelfde geldt voor de geprefabriceerde keuken- en badkamerunits. In principe is dit ook bij de wanden mogelijk.

Idee is binnen- en woningscheidende wanden van hergebruikt karton toe te passen. Ook deze prefab wandpanelen kunnen na tien jaar hergebruikt worden.
Het water dat via het dak van 2700 m2 wordt opgevangen wordt gebufferd in het groene dak.

Waardoor de ruimten ‘szomers koeler blijven en ‘swinters warmer. Het water kan daarna gebruikt worden om de toiletten door te spoelen. Ook kan het water gebruikt worden om bier te brouwen. Brouwerij Kleiburg (van het Kleiklooster) is bezig met het opzetten van een ambachtelijke bierbrouwerij, zij zoeken nog een locatie voor hun brouwerij van ca 400 m2.

Op het dak zou een proeflokaal gerealiseerd kunnen worden dat enkele dagdelen per week geopend is (zoals bij Oedipus in Amsterdam noord).

Vormgeving/concept

Wij kiezen een harmonisch model voor de transformatie van parkeergarage naar woongebouw, het uiterlijk van de garage wordt zo min mogelijk veranderd. In plaats van auto’s die nu tijdelijk geparkeerd worden komen er straks kleine units die hier iets minder tijdelijk “geparkeerd” worden. Voor een jaar of tien. Het uiterlijk van het gebouw zal na de transformatie niet veel anders zijn, ingrepen in de gevel worden alleen gedaan op de strikt noodzakelijke plekken, bijvoorbeeld daar waar je vanuit de units zoveel mogelijk uitzicht naar buiten en zoveel mogelijk daglicht van buiten naar binnen wil ontvangen. Het licht speelt sowieso een grote rol in dit ontwerp. In tweeërlei zin.

De units moeten “licht” worden uitgevoerd worden vanwege de maximaal toelaatbare vloerbelasting van 250 kg/m2. De bestaande constructie is dwingend bij dit ontwerp, de stramien maat van de kolommen is 4800 mm hoh. Tussen die kolommen kunnen twee auto’s staan, wij plaatsen daar nu twee smalle appartementjes. Door de netto breedte in de appartementen van 232 cm en de grote diepte van de appartementen (1100 cm) en de diepte van de garage ( ca 33 m).

Om ook in het centrum van de garage licht toe te laten worden in het hart van de garage vloerdelen verwijderd zodat hier een grote lichthof ontstaat, het constructieprincipe met de voor-en nagespannen vloerbalken laat dit toe. De grootste sparingen bevinden zich in het noordelijke deel, zodat het (zon-)licht diep in het hart van het gebouw kan doordringen.