Parkeergarage Kempering

Garage 4all

Tiny apartments met collectieve voorzieningen in parkeergarage Kempering.

De gemeente Amsterdam zegt in het beleidsstuk “koers 2025” de komende jaren 50.000 woningen bij te willen bouwen binnen de gemeentegrenzen.
Aanbevolen wordt om bestaande woonbuurten te verdichten. Verwacht wordt dat stadsmensen in de komende jaren kleiner gaan wonen.

Enerzijds door dat de woonprijzen door de druk op de woningmarkt worden opgestuwd, anderszijds doordat boeken, cd’s, lp’s etc de deur uit kunnen, een laptop en een goede wifiverbinding is voldoende voor verbinding met de virtuele buitenwereld.
Bovendien neemt het aantal alleenwonenden in Amsterdam nog steeds toe. Buiten het appartement is collectieve buitenruimte op het groene dak voor contact met de fysieke buitenwereld.

Voorgesteld wordt om in de parkeergarage 180 kleine appartementen te bouwen voor “iedereen”; studenten, ouderen, statushouders en werkende jongeren/afgestudeerden als vervolg op de grote hoeveelheid studentenwoningen in zuidoost.

De studenten moeten een half jaar na behalen diploma uit de studentenhuisvesting en het stadsdeel wil de afgestudeerden voor het vervolg van hun woon carrière graag vasthouden in de wijk.
Iedereen kan de ruimten huren aangezien in de exploitatie berekeningen (nog) geen rekening wordt gehouden met subsidies, dus ook studerenden, ouderen, statushouders etc.